Duurzame koffie voor automatische koffiemachines

Betere arbeidsomstandigheden en een milieuvriendelijke productie worden steeds belangrijker in de koffiewereld. Het product speelt een cruciale rol in miljoenen huishoudens van ontwikkelingslanden. Door middel van certificering van diverse keurmerken zijn de voorwaarden voor een duurzame productie gewaarborgd. Eerlijke handel leidt tot duurzame koffie.

Wat is duurzame koffie?

We spreken van duurzame koffie wanneer er een ideaal evenwicht bestaat tussen de ecologische, economische en sociale belangen rondom de productie. Zo leiden goede sociale en productieomstandigheden tot ontwikkelingsmogelijkheden voor de gemeenschap. De biologische of milieuvriendelijke wijze waarop de koffie duurzaam geproduceerd wordt draagt bij aan het behoud van ecosystemen en de biodiversiteit. Dit leidt op zijn beurt weer tot een betere product- en voedselveiligheid. Daarnaast speelt economische winst een rol, zowel de boerenorganisatie als de merkeigenaar van de koffie blijft zo financieel gezond.

Welke keurmerken zijn er?

Verantwoord geproduceerde koffie is voorzien van een keurmerk. De verschillende initiatieven die er zijn zetten zich allemaal in voor goede arbeidsomstandigheden en duurzame productie. Bij de certificering van de keurmerken spelen internationale normen op het gebied van arbeidsomstandigheden een belangrijke rol. Er mag geen sprake zijn van gedwongen arbeid, kinderarbeid en er moet een vrijheid bestaan van gezondheid, veiligheid en vereniging. Daarnaast is het gebruik van de twaalf meest giftige pesticiden, de ‘dirty dozen’, streng verboden. De volgende keurmerken bieden een waarborg voor duurzaam geproduceerde koffie:

  • Rainforest Alliance
  • Utz Certified
  • Max Havelaar/Fairtrade

Elk keurmerk kent haar eigen interpretatie van duurzaamheid. Rainforest Alliance legt de nadruk op natuurbehoud, bosbeheer, waterbehoud en een veilige leefomgeving. Koffiemerken mogen dit keurmerk al voeren vanaf 30% gecertificeerde inhoud, maar dienen dit dan wel te vermelden op de verpakking. Daarentegen is Max Havelaar vooral bezig met sociaal-maatschappelijke voorwaarden als democratie en gunstige handelsvoorwaarden. In een Max Havelaar verpakking moet 100% van het product Fairtrade zijn. Utz Certified vindt transparantie in de handelsketen belangrijk, naast mens- en milieuvriendelijkheid. Een koffieverpakking mag dit keurmerk alleen voeren wanneer 90% van de inhoud gecertificeerd is.

Ontwikkeling eerlijke koffie

De eerste Fairtrade koffie wordt in 1989 geïntroduceerd door Max Havelaar. Sinds die tijd is er volop aandacht voor duurzame koffie. Vanaf 1997 neemt het aandeel voor koffie met een keurmerk snel toe, met name doordat koffiebranders en supermarkten het in de markt zetten. Aan die ontwikkeling liggen meerdere oorzaken ten grondslag. Zo worden er door de koffiecrisis makkelijker 1-op-1 afspraken gemaakt met leveranciers over prijs en kwaliteit. Certificatie helpt daarbij. Daarnaast bieden meerdere keurmerken de ondernemers keuze en raken bedrijfsmanagers vertrouwd met maatschappelijk verantwoord ondernemen. De grote middengroep consumenten bevestigen hun vaste koffiemerk in die keuze door het te blijven gebruiken. Tegenwoordig is bijna de helft van alle koffie in Nederland duurzaam geproduceerd. De prognose is dat in 2015 driekwart van de koffie duurzaam in de markt wordt gezet.

B2B infos

Comments are closed.

KLIK HIER en ontvang GRATIS tot 4 offertes !